Mã ISBN là gì?

Mã ISBN là gì?

ISBN LÀ GÌ?
ISBN là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách. Hệ thống ISBN được tạo ở Anh năm 1966 bởi các nhà phân phối sách và văn phòng phẩm W. H. Smith, ban đầu được gọi là Standard Book Numbering hay SBN. Sau đó ISBN được công nhận quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 2108 năm 1970.
Phương pháp tính số kiểm tra và phương pháp tạo mã vạch hoàn toàn giống như đối với mã số mã vạch EAN-13, chỉ có khác là cách thể hiện: phía trên phần mã vạch có thêm một dòng mã ISBN dạng số, trong đó có dấu gạch ngang giữa các thành phần của mã.
Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập ISBN quốc tế, và được cấp mã quốc gia là 604. Ở Việt Nam mã nhà xuất bản sẽ có 1, 2 hoặc 3 con số, và tương ứng sẽ có mã xuất bản phẩm cho mỗi nhà xuất bản là 5, 4 hoặc 3 con số (tức 100.000, 10.000 hoặc 1000 sản phẩm, kể cả mã bắt đầu bằng số 0).
Mỗi bản sao và mỗi thay đổi (trừ khi in lại) của một quyển sách sẽ có số ISBN riêng.
1. Số đầu tiên sẽ là 978 hay 979, hiện tại ở Việt Nam, tất cả các sách đang là 978
2. Mã nước hay mã ngôn ngữ (ở Việt Nam là 604)
3. Số của nhà xuất bản (như nói ở trên, tuỳ quy mô nhà xuất bản mà số này là 5, 4, hay 3 con số)
4. Số của cuốn sách,
5. Số kiểm tra.
Ví dụ: Một ISBN có mã là 978-604-339-590-7 thì các con số sẽ có ý nghĩa là:
– 978: mã thể hiện ấn phẩm là sách
– 604: mã thể hiện ấn phẩm là sách tiếng Việt, xuất bản tại Việt Nam
– 339: thể hiện nhà xuất bản là Nhà xuất bản Hà Nội
– 590: thể hiện số của cuốn sách
– 7: số kiểm tra
Ngày nay, ISBN rất quan trọng vì vậy, nếu bạn là tác giả bạn cũng nên có hiểu biết sơ qua về nó đúng không ạ? Mochibooks hy vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu được ít nhiều về mã sách ISBN này.

12 thoughts on “Mã ISBN là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *