- Tuệ Giác - 

ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

Đây là cuốn sách bỏ túi dành cho tất cả mọi người, từ những bạn nhỏ nhất đến những người già, từ những người nghèo khó, bần cùng nhất đến những người giàu sang, trí thức vì mọi người đều cần phải biết và thấu hiểu chính mình. Sinh ra trên Trái đất này, việc cần làm là phải hiểu chính mình và sử dụng chính mình, sống trọn vẹn với sứ mệnh của mình. Nếu các bạn bắt đầu tìm đến Thiền Phật giáo để mong được tìm thấy bình an, giác ngộ thì đây là cuốn sách mà tôi gửi tới các hành giả. Thiền Tứ niệm xứ không yêu cầu nhất thiết phải ngồi thiền mà chỉ cần quay về quan sát thân tâm một cách tự nhiên với mọi oai nghi (rõ biết hiện tại).
Phật giáo Nam truyền đều biết đến phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ. Và đây là một cuốn sách nhỏ tổng hợp toàn bộ bài Kinh Đại Niệm Xứ. Trong bài kinh này, Đức Phật đã nói rất rõ ràng về cách thực tập thiền, từng chi tiết nhỏ về quán thân, quán thọ, quán Tâm, quán Pháp để bạn rõ hiểu thân tâm mình trong hiện tại và cách thực hành.
Trong bài Kinh Đại Niệm Xứ này, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta thấy rõ đầy đủ ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Bốn niệm xứ, bốn Chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, thất Bồ Đề phần, Bát Chánh Đạo phần. Kinh Đại Niệm Xứ được xem là cuốn từ điển của tâm, của thân, nhờ tham khảo, nghiên cứu, tư duy, thực hành trên Tứ Niệm Xứ mà chúng ta sẽ làm chủ được chính mình trong hiện tại, từ đó không còn sợ hãi, không còn bị nương tựa, làm chủ được thân mình, tâm mình, không chấp trước bất cứ một điều gì trên đời. Chính chúng ta sử dụng đúng quyền năng của chính mình, không nương tựa, không đổ lỗi, trọn vẹn sống trong hạnh phúc, trải nghiệm cuộc sống trên nhân thế này.
                                                                                                                                                              - Tuệ Giác -

ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH

+ Tác giả: Tuệ Giác
+ Kích thước: 13 x 19cm
+ Số trang: 104 trang
+ Nhà xuất bản: Lao động
+ Sách Ấn tống

Tặng bookmark 2 mặt